Language

Hartelijk welkom op de website van World Evangelism Ministries!

 

Neem gerust de tijd om deze website te bekijken.

We hopen dat u een beeld krijgt van wat wij allemaal in Uganda doen.

 

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (Matteüs 28:19)

 

God geeft ons de kracht om uit te gaan in de wereld om Ziin woord te verkondigen. Wij willen met World Evangelism gehoor geven aan de opdracht die God ons gegeven heeft.

 

Met God zijn geweldige dingen mogelijk!

 

Pieter & Faith

© 2008 World Evangelism Ministries | Joomla Template by vonfio.de