WE HEAL

WE Heal is een project van World Evangelism. In dit project geven we onderwijs over Bijbelse genezingen. We vinden het erg belangrijk dat Christenen leren over Bijbelse genezingen en dat we dit ook goed kunnen onderbouwen. 

Daarom lezen we diverse stukken in de Bijbel over genezing. We zullen kijken naar de verschillen en naar de overeenkomsten in de manier van genezen. Ook kijken we naar voorbeelden van genezingen uit het oude testament en het nieuwe, en in het leven van Christus en na Zijn opstanding. Is Bijbelse genezing ook nog voor nu, heden ten dagen, of was het alleen tot aan de tijd van handelingen?

Wat leert de Bijbel ons over: genezing door handoplegging, genezing door geloof, genezing door gebed, Genezing door zalven met olie en de gave van genezing. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden Markus 16:18:b.
We kijken ook naar het waarom de ene wel geneest en een ander niet.

Hoeveel heeft geloof met genezing te maken? Kan je Bijbels genezen, zonder geloof. En het gelovig gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten Jacobus 5:15

het doel van WE Heal is om een stevig fundament over Bijbelse genezing neer te leggen, zodat een Christen Bijbelse genezing kan uitleggen.

En het gelovig gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten Jacobus 5:15