WE Welkom

Hartelijk welkom op de website van World Evangelism!

Neem gerust de tijd om deze website te bekijken.
We hopen dat u een beeld krijgt van wat wij allemaal in Uganda doen.
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (Matteüs 28:19) God geeft ons de kracht om uit te gaan in de wereld om Zijn woord te verkondigen. Wij willen met World Evangelism gehoor geven aan de opdracht die God ons gegeven heeft.

Wij van World Evangelism doen onze uiterste best om het werk waar God ons voor geroepen heeft te vervullen We willen dat alle mensen tot de erkentenis der waarheid komen dat er geen andere weg is dan alleen door Jezus Christus de Zoon van God. Die ons eeuwig leven geeft in de hemel en wie niet gelooft in Jezus Christus zal niet in de hemel komen, maar voor eeuwig gescheiden worden van God en in de poels des vuurs geworpen worden. 

Uganda ligt in Afrika en is bijna 6 x groter dan Nederland. Er leven ongeveer 2 x het aantal inwoners (32,4 miljoen) van Nederland (16,7 miljoen). De meeste mensen leven in arme omstandigheden. Het gemiddeld jaarinkomen in Uganda is ongeveer € 885,- De levensverwachting is in Uganda slechts 52 jaar. In Nederland is dat 80 jaar. Het aantal aidsgevallen is in Uganda erg hoog, bijna 1 miljoen mensen hebben Aids.