WE ARE

Pieter en Faith Jansen, hebben in Uganda in Katabi in het district Entebbe gewoond. vanaf 2018  is het gezin naar Nederland verhuist en nu werken ze vanuit Nederland voor World Evangelism. Door middel van de Stichting World Evangelism willen zij handen en voeten geven aan de roeping van God die zij op hun leven ervaren.

Pieter komt uit Nederland. Hij heeft een groot verlangen om het Woord van God en het evangelie met anderen te delen en mensen te helpen geestelijk te groeien. In Nederland is hij jarenlang dienstbaar geweest in verschillende kerken.

In december 2007 is Pieter naar Uganda vertrokken. Daarvoor is hij al een aantal keren naar Uganda gegaan om te preken en gemeentes te ondersteunen. Hij ervaart sterk dat God hem daar wil gebruiken om meer over Zijn woord te vertellen en deze mensen te helpen met hun geestelijke groei. Veel Ugandeese christenen hebben geen bijbel omdat die te duur voor hen is. Zij kunnen dus niet zelf het Woord lezen of bestuderen.

Pieter is getrouwd met een Ugandeese vrouw. Haar naam in de taal Luganda is “Kukiriza” dat betekend “Faith”. Zij hebben twee dochters: Dunamis en Michelle.

Faith ervaart dat God haar geroepen heeft om Zijn woord bekend te maken in haar geboorteland. Faith heeft diverse talenten en terreinen waar God haar in gebruikt. Ze zingt, preekt, onderwijst en ze vertaald sprekers vanuit het Engels naar de taal die in Uganda gesproken wordt. Ook ervaart ze dat God haar wil gebruiken voor kansarme mensen en specifiek voor jonge meisjes en ouderen. De meisjes wil ze helpen d..m.v. bijbelse waarheden en praktisch hulp. Voor de ouderen generatie wil ze trainingen geven in diverse vaardigheden, zodat ze niet afhankelijk worden en een visie voor hun leven te geven. Voordat Pieter Faith leerde kennen, werkte ze met diverse voorgangers samen en als er sprekers vanuit Amerika of Engeland kwamen werd ze gevraagd om te vertalen. Voor Stichting World Evangelism doet Faith veel voor ons project WE Care.

Michelle de oudste dochter wil graag financieel adviseur worden. Ze zit nu in Nederland op school en heeft de Nederlandse taal al aardig onder de knie. Ook voor Gods koninkrijk wil ze zich inzetten voor de jongere generatie, vooral meiden dat ze zich uitstrekken naar de roeping van God op hun leven. Dat ze door hun Christelijke normen en warden anderen kunnen bereiken. Michelle houdt van dansen.

Dunamis de jongste dochter wil graag ambassadrice worden. Ook zij zit in Nederland op school. Dunamis houdt van dans, zang en drama/acteren. Ze heeft al eigen liedjes gescheven. Ze wil graag weeskinderen helpen door het bouwen van een center, waar ze niet alleen wonen maar ook onderwijs krijgen. Ze wil vooral een beter leven voor die kinderen. Ze wil haar project door middle van haar muziek haar ondersteunen. Op dit moment als ze iets voor haar zingen ontvangt, ondersteunt ze diverse kinderen die niet naar school kunnen.

 Samen vormen ze een geweldig team voor Gods koninkrijk!

Wat wij geloven:

We geloven in de Bijbel van het begin tot het einde (Johannes 17:17)
We geloven dat de Bijbel, Gods woord is (Kolossenzen 3:16)
 We geloven dat de Bijbel de waarheid is (Psalmen 119:160)
 We geloven in Jezus Christus de Zoon van God (Johannes 3:16,17)
We geloven dat alle mensen gezondigd hebben tegen God en dat we Jezus Christus nodig
hebben als onze redder en verlosser (Romeinen 3:23)
We geloven dat Jezus Christus is the enige weg tot God de Vader (Johannes 14:6)
We geloven dat je Jezus Christus als je persoonlijke verlosser/redder moet aannemen (Romeinen 10:9)
We geloven in de waterdoop (Matteüs 28:19)
We geloven dat je volledig onderwater gedoopt moet worden (Romeinen 6:3-11)
We geloven in de Heilige Geest (Johannes 14:26)
We geloven in de doop van de Heilige Geest ( Handelingen 1:5, 8 handelingen 2:4)
We geloven in de gaven van de Heilige Geest (1Korinthiërs 12:4-11)
We geloven in het avondmaal (1Korinthiërs 11:23-27)
We geloven dat Jezus Christus terugkomt voor Zijn bruid (Matteüs 24)
We geloven dat we eeuwig leven hebben in de hemel, alleen als je Jezus Christus als je
 persoonlijke verlosser / redder aangenomen hebt ( Johannes 3:16 en 1 Johannes 5: 11)
We geloven in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en dat Zij één zijn (Johannes 10:30)