WE

WE staat voor World Evangelism en voor Wij in het Engels. Het gaat erom wat wij doen of kunnen doen. WE is verdeeld in nu 6 diverse projecten die ik hieronder zal beschrijven. en de 7de is WE Care waar we een blog pagina voor hebben. Naast deze projecten hebben we ook WE Missions en ons training centrum Good News Training Center. G.N.T.C..

WE TEACH

WE Teach is het onderwijs project van World Evangelism. We geven onderwijs over bepaalde onderwerpen uit de Bijbel. We hebben een training school, waar diverse mensen zich vrijwillig kunnen aanmelden om meer te leren over een bepaald onderwerp. Bij het onderwijs gaan we dieper in op een tekst of Bijbelgedeelte dan bij het preken.

In Uganda hebben wij een training Center en sinds 2020 zijn we gestart met app groepen waar we onderwijs geven. De ene groep is meer algemeen gericht en de andere behandelen we voor een bepaalde periode 1 specifiek onderwerp of Bijbel boek.

Het doel van het WE Teach is dat mensen het onderwijs door kunnen geven aan anderen en dat ze door het volgen van het onderwijs, meer en meer Gods stem leren te verstaan en zo ook weten wat Zijn plan voor hun is.

WE Teach is net als de andere projecten een doel om Gods Koninkrijk te bouwen.

 

WE PREACH

WE Preach gaat om het verkondigen en preken van het Woord van God. In Uganda doen we dit door naar diverse kerken te gaan en daar tijdens een dienst of op speciale avond te spreken. Het preken wordt door diverse mensen van World Evangelism gedaan. Het doel is mensen bekend te maken met het Woord van God en dat mensen geestelijk volwassen worden, zodat ze uit kunnen gaan om het Woord te verkondigen. De preken zijn toegespitst op onderwerpen van het dagelijks leven, of voorbeelden uit het leven van de spreker, waarbij men dingen kan leren of toepassen in hun eigen leven en eigen situaties.

De mensen van World Evangelism bezoeken ook de huisgroepen die we gestart zijn onder het project WE Reach. Ze preken daar en gaan dan naar de volgende huisgroep. Het doel is om daar basis dingen van de bijbel te leren als voorbeeld het leven van Noach of David zodat men vanuit daar verder door kan praten en leren.

Voor mij geldt dat ik spreek op online kanalen of in kerken waar ik uitgenodigd wordt, zowel in Nederland als andere landen.

 

WE REACH

We Reach is het evangelisatie project van de Stichting World Evangelism, gebaseerd op de tekst uit Matteus 28 vers 19.

We willen mensen bereiken met het woord van God en vertellen dat: Alzo lief heeft God de vader de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon (Christus Jezus) gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem geloofd niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

We hebben binnen World Evangelism diverse mensen die van huis naar huis evangeliseren en daarnaast houden we diverse evangelisatie diensten op verschillende plaatsen en in verschillende dorpen, op dit moment in Uganda. Het doel is om Gods Koninkrijk te bouwen en mensen te vertellen dat ze Jezus Christus als hun redder en verlosser kunnen aannemen

In de 2020 hebben we huisgroepen opgericht, hier kunnen mensen bij elkaar komen. Het maakt niet uit naar welke kerk je gaat, of je wel of niet gelooft. Het doel van deze huisgroepen is dat men meer kan leren of te weten kan komen over het Christelijk geloof. Er zijn mensen die we aangesteld hebben om deze huisgroepen te leiden. De huisgroep samenkomsten worden met een maaltijd afgesloten. Een soort van Alpha cursus, maar dan zonder het materiaal ervan

 

WE HEAL

WE Heal is een project van World Evangelism. In dit project geven we onderwijs over Bijbelse genezingen. We vinden het erg belangrijk dat Christenen leren over Bijbelse genezingen en dat we dit ook goed kunnen onderbouwen. 

Daarom lezen we diverse stukken in de Bijbel over genezing. We zullen kijken naar de verschillen en naar de overeenkomsten in de manier van genezen. Ook kijken we naar voorbeelden van genezingen uit het oude testament en het nieuwe, en in het leven van Christus en na Zijn opstanding. Is Bijbelse genezing ook nog voor nu, heden ten dagen, of was het alleen tot aan de tijd van handelingen?

Wat leert de Bijbel ons over: genezing door handoplegging, genezing door geloof, genezing door gebed, Genezing door zalven met olie en de gave van genezing. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden Markus 16:18:b.
We kijken ook naar het waarom de ene wel geneest en een ander niet.

Hoeveel heeft geloof met genezing te maken? Kan je Bijbels genezen, zonder geloof. En het gelovig gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten Jacobus 5:15

het doel van WE Heal is om een stevig fundament over Bijbelse genezing neer te leggen, zodat een Christen Bijbelse genezing kan uitleggen.

En het gelovig gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten Jacobus 5:15

 

WE PRAY

WE Pray is het project van World Evangelism wat niet te missen is in een bediening. WE pray is belangrijk, omdat we als Christenen gebed nodig hebben en ook dat er mensen rondom je bediening met gebed staan.

WE Pray is ten eerste een gebedsgroep voor de bediening. Dit bestaat nu uit Het bestuur van de Stichting en de raad van toezicht. Elke donderdagavond is er nu zo’n moment van gebed voor de bediening,

WE Pray is ook om Christenen te leren een leven van gebed te hebben. Zonder gebed gebeurd er niets en het is belangrijk dat gelovige weet hoe en waarom te bidden. Gebed is de motor die geloof in actie zet. Je hebt niets omdat je niet bidt. of je bidt wel, maar je ontvangt niets, doordat je verkeerd bidt. Jacobus 4: 2B-3 Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleent wordt. Jacobus 5 vers 16B.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.