GOOD NEWS TRAINING CENTER

 

Good News Training Center of te wel G.N.T.C is al in Uganda onstaan. Het doel was mensen bekend maken met Gods Woord en dat mensen zelfstandig konden staan op Gods Woord. Ze llerde ook dat er soms verkeerde uitleg geven wordt aan schrift gedeeltes uit de Bijbel en verhalen die geleerd worden dat bepaalde dingen niet eens in de Bijbel voorkomt. Ook leren mensen om te weten wat hun roeping is dus waar heeft God jou voor geroepen, wat is jou taak. Het training center is geen kerk en een echt training center waar mensen getraind worden. We zijn  hier ook in Nederland mee doorgegaan en hebben elke zondag dat we samenkomen. We hebben veel interactie en ook is er ruimte om vragen te stellen en bepaalde onderwerpen uit de Bijbel te bespreken. Mensen uit ons training center geven ook onderwijs over Bijbelgedeeltes dat zij bestudeerd hebben. We doen het life en ook via WhatsApp -groep waarbij mensen uit andere landen het onderwijs kunnen volgen. Elke woensdag en vrijdag avond hebben we onderwijs via de WhatsApp-groep en daarnaast ook bidstond.

Gift & Offering

 

Good News Training Center Bible study 16 januari 2024

FB World Evangelism