Anbi

De naam van instelling:  Stichting World Evangelism 

RSIN/fiscaal nummer: 861104717
KVK-nummer: 77712560


Contactgegevens:

Burgemeester van Gerrevinklaan 33
8375 BZ Oldemarkt
telefoonnummer: 06-23609561
E-mail: nieuws@worldevangelism.nl

Doelstelling:

Het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus, zoals tot
ons gekomen door de bijbel;  alsmede het verrichten van al wat
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan: Beleidsplan 2021-2023Beleidsplan 2022-2023

Beleidsplan 2023-2026

Bestuurssamenstelling:

Bernhard Pieter Jansen (Bestuur)
Elly Zuiderveld-Nieman (raad van toezicht)
Urmi Castillion (raad van toezicht)
Jorn Moret (raad van toezicht)

Beloningsbeleid:

Het beloningsbeleid is opgenomen in het beleidsplan.

Actueel verslag van de activiteiten en financiële verantwoording:
Deze worden vastgelegd in het jaarverslag: Jaarverslag-2020, Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Begroting 2021: Begroting 2021 

Begroting 2022: Begroting 2022

Begroting 2023: Begroting voor 2023