WE PRAY

WE Pray is het project van World Evangelism wat niet te missen is in een bediening. WE pray is belangrijk, omdat we als Christenen gebed nodig hebben en ook dat er mensen rondom je bediening met gebed staan.

WE Pray is ten eerste een gebedsgroep voor de bediening. Dit bestaat nu uit Het bestuur van de Stichting en de raad van toezicht. Elke donderdagavond is er nu zo’n moment van gebed voor de bediening,

WE Pray is ook om Christenen te leren een leven van gebed te hebben. Zonder gebed gebeurd er niets en het is belangrijk dat gelovige weet hoe en waarom te bidden. Gebed is de motor die geloof in actie zet. Je hebt niets omdat je niet bidt. of je bidt wel, maar je ontvangt niets, doordat je verkeerd bidt. Jacobus 4: 2B-3 Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleent wordt. Jacobus 5 vers 16B.