WE REACH

We Reach is het evangelisatie project van de Stichting World Evangelism, gebaseerd op de tekst uit Matteus 28 vers 19.

We willen mensen bereiken met het woord van God en vertellen dat: Alzo lief heeft God de vader de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon (Christus Jezus) gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem geloofd niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

We hebben binnen World Evangelism diverse mensen die van huis naar huis evangeliseren en daarnaast houden we diverse evangelisatie diensten op verschillende plaatsen en in verschillende dorpen, op dit moment in Uganda. Het doel is om Gods Koninkrijk te bouwen en mensen te vertellen dat ze Jezus Christus als hun redder en verlosser kunnen aannemen

In de 2020 hebben we huisgroepen opgericht, hier kunnen mensen bij elkaar komen. Het maakt niet uit naar welke kerk je gaat, of je wel of niet gelooft. Het doel van deze huisgroepen is dat men meer kan leren of te weten kan komen over het Christelijk geloof. Er zijn mensen die we aangesteld hebben om deze huisgroepen te leiden. De huisgroep samenkomsten worden met een maaltijd afgesloten. Een soort van Alpha cursus, maar dan zonder het materiaal ervan